Icon Plan de Actiune

PLAN DE ACȚIUNE

Fiecare nivel de management crează planuri ale căror grad de detaliu diferă în funcție de nivelul obiectivului (strategic, tactic, operațional), stabilind cei 4C (cine,ce, când și cum), totodată având și rolul de a crea și resursele necesare.