Icon Obiectiv Probleme Solutii

OBIECTIVE / PROBLEME / SOLUȚII

Odată direcția stabilită, obiectivele fac ca lucrurile să devină mai concrete, ele descriind rezultaltele așteptate în termeni specifici și măsurabili, cu termen limită clar.

Atitudinea corespunzătoare față de probleme, împreună cu un proces eficient de analiză și identificare a soluțiilor pot conduce la oportinități de creștere, îmbunătățire.